اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ شعر نیمایی و نو " فکر " نیما
▬ پند " مرگ " عطار
▬ شعر نیمایی و نو " پدر " سپهری
▬ دل نوشته " بی درنگ " میرزا خانی
▬ مثنوی " درمان " مولانا
▬ سرّمردان خدا " عاقبت بخیر " فاطمی نیا
▬ سخنان ناب "همه در توست " مولوی
▬ جملات جملات " پاییز " منزوی
▬ سرّمردان خدا "با اویند" محی الدین عربی
▬ شعر نیمایی و نو " تاریکی " لنگرودی
▬ حکایت " خودت را بشکن " ...
▬ شعر " بهشت " صائب تبریزی
▬ حکایت " صدای شکستن " ...
▬ سخنان ناب " غریب " خَرَقانی
▬ داستان " ارزش علامه جعفری