اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ شعر نیمایی و نو " ای کاش ... " شفیعی کدکنی
▬ تک بیت " شمایل " سعدی
▬ گفتار بزرگان " آینده" گاندی
▬ تک بیت " آزمون " مولانا
▬ جملات زیبا "شکوه تو " شاملو
▬ جملات زیبا" مثل من " .‌..
▬ گفتار بزرگان " در یک ملاقات " چاپلین و انیشتین
▬ گفتار بزرگان " مادر " لینکلن
▬ شعر نیمایی و نو " تو کجایی؟ " شاملو
▬ گفتار بزرگان "عجب " شکسپیر
▬ غزل "حوّای من " بهمنی
▬ جملات زیبا" دوستت دارم " کوئیلو
▬ خاطره " نگاه " فرهادی
▬ گفتار بزرگان " زندگی" انیشتین
▬ دل نوشته " دامنه زندگی " دکتر مهر پور