اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ حدیث عشق " حسین" شریعتی
▬ حدیث " گُل " امام علی علیه السلام
▬ غزل " رندان تشنه لب " حافظ
▬ جملات زیبا " خود " براندن
▬ حدیث "۳ عمل " امام علی علیه السلام
▬ غزل " موج " دکتر امین پور
▬ سخنان ناب " زندگی" استیو جابز
▬ جملات زیبا " قله " معروفی
▬ جملات قصار " زندگی " لاما
▬ شعر نیمایی و نو " درد مشترک " شاملو
▬ شعر " کُشتن " بافقی
▬ سخنان ناب " حسین... " دکتر شریعتی
▬ جملات قصار " نفهمند " شریعتی
▬ جملات قصار " تنها " پناهی
▬ تک بیت " یار " شهریار