اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ تک بیت " فراق " بسطامی
▬ گفتار بزرگان " آدم بودن " چاپلین
▬ شعر نیمایی و نو " مُشتی کاه " نیما
▬ جملات زیبا "یکدم " قیصر
▬ مطالب و موضوعات بکر " شمع " ...
▬ جملات زیبا " مسئولی " شکیبایی
▬ حدیث " شریک مال " امام علی علیه السلام
▬ جملات زیبا " پیوند غیبی " دکتر علی شریعتی
▬ تک بیت " آتش " منزوی
▬ حرف بِکر " سکوت " علی رضا ابراهیم پور گیلانی
▬ گفتار بزرگان " " جبران خلیل جبران
▬ شعر " دور باد " حافظ
▬ جملات قصار "ملول " مولوی
▬ سه نقطه " دل " ...
▬ جملات زیبا " بخشیدن عشق " وین والتر دایر