اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ جملات زیبا " محبت " فالاچی
▬ شعر نیمایی و نو " قدر " قیصر امین پور
▬ سخنان ناب " حماقت " شریعتی
▬ حدیث " مهربانی " امام علی علیه السلام
▬ تک بیت " عشق " نظری
▬ جملات زیبا " خدا " پناهی
▬ سخنان ناب " جادو " پترسون
▬ جملات قصار " انسان " شریعتی
▬ حکایت " پیامبر" بیشکچی
▬ جملات قصار " واژه " هوگو
▬ گفتار بزرگان "مثل آدم " شاو
▬ حدیث "عقل " امام جعفر صادق علیه السلام
▬ قرآن " او " الله
▬ تک بیت "آزمودن " معیری
▬ کلام حق " علی " سلیمان بلخی قندوزی