اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2019-01-19T22:26:07+01:00 mihanblog.com تک بیت " فراق " بسطامی 2019-01-16T06:56:10+01:00 2019-01-16T06:56:10+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1176 علیرضا ابراهیم پور گیلانی عقل پرسید که  دشوار تر  از مُردن چیستعشق فرمود : فراق از همه  دشوار تر است           "  فروغی  بسطامی "


عقل پرسید که  دشوار تر  از مُردن چیست

عشق فرمود : فراق از همه  دشوار تر است


           "  فروغی  بسطامی "
]]>
گفتار بزرگان " آدم بودن " چاپلین 2019-01-12T18:52:00+01:00 2019-01-12T18:52:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1175 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من   روی  ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡﻭ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮیم ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ!!!"چارلی چاپلین"من   روی  ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ

ﻭ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ 

ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، 

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮیم ﮐﻪ 

ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ 

ﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ!!!"چارلی چاپلین"
]]>
شعر نیمایی و نو " مُشتی کاه " نیما 2019-01-02T23:15:30+01:00 2019-01-02T23:15:30+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1173 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  چایت را بنوش و نگران فردا نباش از گندم‌ زار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها . . . !    " نیما یوشیج "


 چایت را بنوش و نگران فردا نباش

 از گندم‌ زار من و تو 

مشتی کاه می ماند برای بادها . . . !    " نیما یوشیج "
]]>
جملات زیبا "یکدم " قیصر 2019-01-01T07:41:19+01:00 2019-01-01T07:41:19+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1169 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  یكدم آرام ندیدم دل خود را همه عمر... "قیصر امین‌پور"


 یكدم آرام ندیدم

 دل خود را همه عمر... "قیصر امین‌پور"
]]>
مطالب و موضوعات بکر " شمع " ... 2018-12-26T01:35:05+01:00 2018-12-26T01:35:05+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1168 علیرضا ابراهیم پور گیلانی چرا در مراسم‌های عرفانی  شمع روشن می‌کنن!گفته شده عالم خلقت اگه تجزیه بشود به 4 عنصر می‌رسیم: آب، باد، خاک، آتشاگر موقع دعا کردن جایی باشیم که این 4 عنصر وجود داشته باشد استجابت دعا اتفاق می‌افتد؛ شمع همه این 4 عنصر را یک جا با هم دارد:موم شمع:  خاک شعله شمع:  آتشدود شعله:  بادموم ذوب شده:  آبچرا در مراسم‌های عرفانی 

 شمع روشن می‌کنن!

گفته شده عالم خلقت اگه تجزیه بشود

 به 4 عنصر می‌رسیم:

 آب، باد، خاک، آتش

اگر موقع دعا کردن جایی باشیم که این 

4 عنصر وجود داشته باشد 

استجابت دعا اتفاق می‌افتد؛ 

شمع همه این 4 عنصر را یک جا با هم دارد:

موم شمع:  خاک 

شعله شمع:  آتش

دود شعله:  باد

موم ذوب شده:  آب
]]>
جملات زیبا " مسئولی " شکیبایی 2018-12-25T00:40:04+01:00 2018-12-25T00:40:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1166 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ...ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ...ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ...ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﻤﻬﺎﯾﺶ...ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ...ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ...    "خسرو شکیبایی"


ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ...

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ

 ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ...

ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ...

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﻤﻬﺎﯾﺶ...

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ...

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﯼ 

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ...


    "خسرو شکیبایی"
]]>
حدیث " شریک مال " امام علی علیه السلام 2018-12-19T17:45:06+01:00 2018-12-19T17:45:06+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1151 علیرضا ابراهیم پور گیلانی امام على علیه السلام: هر انسانى در مال خود   دو شریك دارد:    وارث   و   حوادث میزان الحكمه جلد 5 صفحه 532امام على علیه السلام: 


هر انسانى در مال خود

   دو شریك دارد: 


   وارث   و   حوادث میزان الحكمه جلد 5 صفحه 532
]]>
جملات زیبا " پیوند غیبی " دکتر علی شریعتی 2018-12-18T03:57:07+01:00 2018-12-18T03:57:07+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1165 علیرضا ابراهیم پور گیلانی هر انسانی کتابی ست چشم به راه خواننده اش‌؛یک انسان، اگر یک کتاب هم نباشد، یک "کلمه" هست و ناچار با کسی که معنی این کلمه را می داند احساس یک پیوند غیبی می کند. " دکترشریعتی "هر انسانی کتابی ست

 چشم به راه خواننده اش‌؛

یک انسان، اگر یک کتاب هم نباشد،

 یک "کلمه" هست

 و ناچار با کسی که معنی این 

کلمه را می داند احساس یک

 پیوند غیبی می کند.


 " دکترشریعتی "
]]>
تک بیت " آتش " منزوی 2018-12-15T12:54:04+01:00 2018-12-15T12:54:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1164 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدمآتش گرفتم از تو  و در صبحدم زدم          " حسین مُنزدی "
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم

آتش گرفتم از تو  و در صبحدم زدم


          " حسین مُنزدی "
]]>
حرف بِکر " سکوت " علی رضا ابراهیم پور گیلانی 2018-12-14T09:53:03+01:00 2018-12-14T09:53:03+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1163 علیرضا ابراهیم پور گیلانی     سکوت   ،   حرف    ندارد  .      " علیرضا ابراهیم پور  گیلانی "


    سکوت   ،   حرف    ندارد  .

      " علیرضا ابراهیم پور  گیلانی "
]]>
گفتار بزرگان " " جبران خلیل جبران 2018-12-10T05:49:09+01:00 2018-12-10T05:49:09+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1162 علیرضا ابراهیم پور گیلانی شما می توانید مهرِ خود را به [فرزندانتان] بدهید، اما نه اندیشه هایِ خود را،زیرا که آن ها اندیشه هایِ خود را دارند.شما می توانید تنِ آن ها را در خانه نگاه دارید، اما نه روح شان را،زیرا که روحِ آن ها در خانه ی فرداست، که شما را به آن راه نیست، حتی در خواب.شما می توانید بکوشید تا مانندِ آن ها باشید، اما مکوشید تا آن ها را مانندِ خود سازید.زیرا که زندگی واپس نمی رود و در بندِ دیروز نمی مانَد."جبران خلیل جبران"شما می توانید مهرِ خود را به

 [فرزندانتان] بدهید،

 اما نه اندیشه هایِ خود را،

زیرا که آن ها اندیشه هایِ خود را دارند.

شما می توانید تنِ آن ها را در خانه 

نگاه دارید، اما نه روح شان را،

زیرا که روحِ آن ها در خانه ی فرداست،

 که شما را به آن راه نیست، 

حتی در خواب.

شما می توانید بکوشید تا مانندِ آن ها باشید،

 اما مکوشید تا آن ها را مانندِ خود سازید.

زیرا که زندگی واپس نمی رود

 و در بندِ دیروز نمی مانَد."جبران خلیل جبران"
]]>
شعر " دور باد " حافظ 2018-12-04T09:39:13+01:00 2018-12-04T09:39:13+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1161 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  یا رب این نوگل خندان که سپردی به منشمی‌سپارم   به تو از  چشم  حسود  چمنشگر چه از کوی  وفا گشت به صد مرحله دوردور باد  آفتِ  دور  فلک  از  جان  و  تنش            " خواجه حافظ شیرازی  "
 


یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش

می‌سپارم   به تو از  چشم  حسود  چمنش

گر چه از کوی  وفا گشت به صد مرحله دور

دور باد  آفتِ  دور  فلک  از  جان  و  تنش


            " خواجه حافظ شیرازی  "
]]>
جملات قصار "ملول " مولوی 2018-12-01T06:39:10+01:00 2018-12-01T06:39:10+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1159 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آدمی همیشه عاشق آن چیزیست که ندیده است ، نشنیده است و فهم نکرده است و  شب و روز آن را می طلبد. اما از آنچه فهم کرده و دیده ، ملول و گریزان است.     « فیه مافیه مولانا »


آدمی همیشه عاشق آن چیزیست که

 ندیده است ، نشنیده است و فهم نکرده است 

و  شب و روز آن را می طلبد. 

اما از آنچه فهم کرده و دیده ، ملول و گریزان است.


     « فیه مافیه مولانا »


]]>
سه نقطه " دل " ... 2018-11-30T05:39:09+01:00 2018-11-30T05:39:09+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1158 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  دیوانه ای در شهر بود که میگفتن از رفتن عشقش دیوانه شده است!روزی دیوانه از کنار جمعی میگذشت،بزرگان جمع به تمسخر به دیوانه گفتند:آهای دیوانه !میتوانی برای ما شعری بخوانی که ﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ " ﺩﻝ " ﺩﺍﺧﻠﺶ ﺑﺎﺷد  ﻭ ﻫﺮﮐﺪاﻡ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟دیوانه گفت: بله میتوانم!ﺩﻟﺒﺮﯼ  ﺑﺎ  ﺩﻟﺒﺮﯼ  ﺩﻝ  ﺍﺯ  ﮐﻔﻢ  ﺩﺯﺩﯾﺪ  ﻭ  ﺭﻓﺖ،ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ , ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖﮔﻔﺘﻤﺶ  ﺍﯼ ﺩﻟﺮﺑﺎ  ﺩﻟﺒﺮ  ﺯ  ﺩﻝ   ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ؟ﺍﺯ  ﺗﻪ &nb


 دیوانه ای در شهر بود که

 میگفتن از رفتن عشقش دیوانه شده است!


روزی دیوانه از کنار جمعی میگذشت،

بزرگان جمع به تمسخر به دیوانه گفتند:

آهای دیوانه !

میتوانی برای ما شعری بخوانی که ﺩﻩ ﺗﺎ 

ﮐﻠﻤﻪ " ﺩﻝ " ﺩﺍﺧﻠﺶ ﺑﺎﺷد  ﻭ ﻫﺮﮐﺪاﻡ ﻣﻌﺎﻧﯽ 

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

دیوانه گفت: بله میتوانم!

ﺩﻟﺒﺮﯼ  ﺑﺎ  ﺩﻟﺒﺮﯼ  ﺩﻝ  ﺍﺯ  ﮐﻔﻢ  ﺩﺯﺩﯾﺪ  ﻭ  ﺭﻓﺖ،

ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ , ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

ﮔﻔﺘﻤﺶ  ﺍﯼ ﺩﻟﺮﺑﺎ  ﺩﻟﺒﺮ  ﺯ  ﺩﻝ   ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ؟

ﺍﺯ  ﺗﻪ  ﺩﻝ  ﺑﺮ  ﻣﻦ  ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ  ﺩﻝ  ﺧﻨﺪﯾﺪ   ﻭ  رفت
]]>
جملات زیبا " بخشیدن عشق " وین والتر دایر 2018-11-27T02:39:18+01:00 2018-11-27T02:39:18+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1157 علیرضا ابراهیم پور گیلانی عشقم نثار کسیست که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد. به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است، کمی پول بیشتری می‌دهم. بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم به آن محیط عشق ببرم. در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشیدن عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم بلکه سعی میکنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا، شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد باشم.   " وین والتر دایر"


عشقم نثار کسیست که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد. 
به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است،
 کمی پول بیشتری می‌دهم.

 بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم
 به آن محیط عشق ببرم.
 در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشیدن عشق است
 و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم 

بلکه سعی میکنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا،
 شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد باشم.

   " وین والتر دایر"
]]>