اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2019-01-16T20:55:55+01:00 text/html 2019-01-16T06:56:10+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " فراق " بسطامی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1176 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">عقل پرسید که&nbsp; دشوار تر&nbsp; از مُردن چیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">عشق فرمود : فراق از همه&nbsp; دشوار تر است</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"&nbsp; فروغی&nbsp; بسطامی "</font></div> text/html 2019-01-12T18:52:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " آدم بودن " چاپلین http://alirezaebrahimpour.ir/post/1175 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">من&nbsp; &nbsp;روی&nbsp; ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻭ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮیم ﮐﻪ&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ!!!</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">"چارلی چاپلین"</font></div> text/html 2019-01-02T23:15:30+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " مُشتی کاه " نیما http://alirezaebrahimpour.ir/post/1173 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;چایت را بنوش و نگران فردا نباش</div><div><br></div><div>&nbsp;از گندم‌ زار من و تو&nbsp;</div><div><br></div><div>مشتی کاه می ماند برای بادها . . . !</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; " نیما یوشیج "</div> text/html 2019-01-01T07:41:19+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "یکدم " قیصر http://alirezaebrahimpour.ir/post/1169 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;یكدم آرام ندیدم</div><div><br></div><div>&nbsp;دل خود را همه عمر...&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>"قیصر امین‌پور"</div> text/html 2018-12-26T01:35:05+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " شمع " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1168 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">چرا در مراسم‌های عرفانی&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شمع روشن می‌کنن!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">گفته شده عالم خلقت اگه تجزیه بشود</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;به 4 عنصر می‌رسیم:</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;آب، باد، خاک، آتش</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">اگر موقع دعا کردن جایی باشیم که این&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">4 عنصر وجود داشته باشد&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">استجابت دعا اتفاق می‌افتد؛&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">شمع همه این 4 عنصر را یک جا با هم دارد:</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">موم شمع:&nbsp; خاک&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">شعله شمع:&nbsp; آتش</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">دود شعله:&nbsp; باد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">موم ذوب شده:&nbsp; آب</font></div></div> text/html 2018-12-25T00:40:04+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " مسئولی " شکیبایی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1166 <div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ...</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﻤﻬﺎﯾﺶ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﯼ&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; "خسرو شکیبایی"</font></div></div> text/html 2018-12-19T17:45:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " شریک مال " امام علی علیه السلام http://alirezaebrahimpour.ir/post/1151 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">امام على علیه السلام:&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">هر انسانى در مال خود</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;دو شریك دارد:&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;وارث &nbsp; و &nbsp; حوادث&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">میزان الحكمه جلد 5 صفحه 532</font></div> text/html 2018-12-18T03:57:07+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " پیوند غیبی " دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1165 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">هر انسانی کتابی ست</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;چشم به راه خواننده اش‌؛</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">یک انسان، اگر یک کتاب هم نباشد،</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;یک "کلمه" هست</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;و ناچار با کسی که معنی این&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">کلمه را می داند احساس یک</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;پیوند غیبی می کند.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;" دکترشریعتی "</font></div></div> text/html 2018-12-15T12:54:04+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " آتش " منزوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1164 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">آتش گرفتم از تو &nbsp;و در صبحدم زدم</font></div></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " حسین مُنزدی "</font></div> text/html 2018-12-14T09:53:03+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حرف بِکر " سکوت " علی رضا ابراهیم پور گیلانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1163 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; سکوت &nbsp; ، &nbsp; حرف &nbsp; &nbsp;ندارد &nbsp;.</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="1">" </font><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#cc33cc">علیرضا ابراهیم پور &nbsp;گیلانی&nbsp;</font><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="1">"</font></div> text/html 2018-12-10T05:49:09+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " " جبران خلیل جبران http://alirezaebrahimpour.ir/post/1162 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">شما می توانید مهرِ خود را به</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;[فرزندانتان] بدهید،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;اما نه اندیشه هایِ خود را،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">زیرا که آن ها اندیشه هایِ خود را دارند.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">شما می توانید تنِ آن ها را در خانه&nbsp;</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">نگاه دارید، اما نه روح شان را،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">زیرا که روحِ آن ها در خانه ی فرداست،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;که شما را به آن راه نیست،&nbsp;</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">حتی در خواب.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">شما می توانید بکوشید تا مانندِ آن ها باشید،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;اما مکوشید تا آن ها را مانندِ خود سازید.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">زیرا که زندگی واپس نمی رود</span></font></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;و در بندِ دیروز نمی مانَد.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">"جبران خلیل جبران"</span></font></div> text/html 2018-12-04T09:39:13+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " دور باد " حافظ http://alirezaebrahimpour.ir/post/1161 <div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">می‌سپارم &nbsp; به تو از &nbsp;چشم &nbsp;حسود &nbsp;چمنش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">گر چه از کوی &nbsp;وفا گشت به صد مرحله دور</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">دور باد &nbsp;آفتِ &nbsp;دور &nbsp;فلک &nbsp;از &nbsp;جان &nbsp;و &nbsp;تنش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " </font><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="1">خواجه حافظ شیرازی&nbsp;</font><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;"</font></div> text/html 2018-12-01T06:39:10+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار "ملول " مولوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1159 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">آدمی همیشه عاشق آن چیزیست&nbsp;</font><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">که</font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;ندیده است ،&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">نشنیده است و فهم نکرده است&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">و &nbsp;شب و روز آن را می طلبد.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">اما از آنچه فهم کرده و دیده ، ملول و گریزان است.</span></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;« فیه مافیه مولانا »</font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-11-30T05:39:09+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سه نقطه " دل " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1158 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;دیوانه ای در شهر بود که</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;میگفتن از رفتن عشقش دیوانه شده است!</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">روزی دیوانه از کنار جمعی میگذشت،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">بزرگان جمع به تمسخر به دیوانه گفتند:</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">آهای دیوانه !</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">میتوانی برای ما شعری بخوانی که ﺩﻩ ﺗﺎ&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﮐﻠﻤﻪ " ﺩﻝ " ﺩﺍﺧﻠﺶ ﺑﺎﺷد &nbsp;ﻭ ﻫﺮﮐﺪاﻡ ﻣﻌﺎﻧﯽ&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">دیوانه گفت: بله میتوانم!</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺩﻟﺒﺮﯼ &nbsp;ﺑﺎ &nbsp;ﺩﻟﺒﺮﯼ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp;ﺍﺯ &nbsp;ﮐﻔﻢ &nbsp;ﺩﺯﺩﯾﺪ &nbsp;ﻭ &nbsp;ﺭﻓﺖ،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ , ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﮔﻔﺘﻤﺶ &nbsp;ﺍﯼ ﺩﻟﺮﺑﺎ &nbsp;ﺩﻟﺒﺮ &nbsp;ﺯ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp; ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ؟</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﺯ &nbsp;ﺗﻪ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp;ﺑﺮ &nbsp;ﻣﻦ &nbsp;ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp;ﺧﻨﺪﯾﺪ &nbsp; ﻭ &nbsp;رفت</font></div> text/html 2018-11-27T02:39:18+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " بخشیدن عشق " وین والتر دایر http://alirezaebrahimpour.ir/post/1157 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">عشقم نثار کسیست که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است،</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;کمی پول بیشتری می‌دهم.</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;به آن محیط عشق ببرم.</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشیدن عشق است</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">بلکه سعی میکنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا،</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد باشم.</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;" وین والتر دایر"</span></div>